MENY

Teater & Drama

Teater-och dramakurserna riktar sig till dig som är från 7 år och uppåt.

Även kurser för vuxna erbjuds.

Plats: Markan, Wendesväg 2, Hässleholm

Pris: 450 kr för tio kurstillfällen

Tid: Maria sätter tider utifrån önskemål och antal anmälningar

För information och anmälan kontaktar du Maria på:

E-post dansmaria70@hotmail.com

Telefon: 0730-51 05 97

 

Vem är Maria?: Läs mer..

 

DRAMA: Ordet drama härstammar från antikens Grekland och betyder ”handling”.

Drama är att ”gestalta genom handling”, upplevelsens pedagogik ”förstå genom att uppleva”.

Skillnaden mellan teater och drama att teater handlar om kommunikation mellan skådespelare
och publik medan drama handlar om deltagarnas kommunikation, upplevelser och
utveckling.


Vill du bli stärkt i din självkänsla och i ditt självförtroende, bli en person som
vågar ta plats, att inte lägga så stor vikt i vad andra tycker, utan vågar stå
upp för dig själv. Att börja lyssna på dina behov, vad som är viktig just för
dig. Bli stärkt i din identitet och våga visa vem du är. Bli trygg med dig själv
i grupp med andra. Att våga prata inför andra i grupp. Våga lita på dig själv
och andra. Utveckla din kommunikativa förmåga på olika sätt. Träna och skärpa
dina sinnen. Uttrycka dina känslor på ett naturligt sätt. Få utveckla din
fantasi, kreativitet och nyfikenhet. Bli en god samarbetspartner och
medmänniska, då är just ämnet drama rätt för dig och dess verktyg.

 

TEATER: Ordet teater som härstammar från det antika grekiska ordet
theatron, som betyder ”en plats för att visa”.

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu.

Här får du möjlighet att utveckla teaterns tre hörnspelare: berättelsen, berättaren
och rummet med uttryck som skådespeleri, regi och scenografi, mask, kostym,
ljus och ljud. Att med hjälp av kroppen gestalta och leva sig in i olika
karaktärer/roller


Vill du lära dig att gå in i roll och gestalta olika karaktärer. Gillar du att gå in
i en annan värld och sätta dig in i andra människors livsöden. Att ta in
berättandet i en historia, händelse och sedan gestalta den framför en publik så
är just teater något för dig. Här får du också chans att arbeta med kostym,
mask och skapande.

Andra ämnen vi kommer att arbeta med blir:


Improvisationsteater: teater utan manuskript och är en utbredd konstform som finns över hela världen.

FORUMTEATER/FORUMSPEL: är en form av forumteater med inslag av värderingsövningar och
rollspel som syftar till att bearbeta orättvisor och konflikter mellan
individer. Vi spelar upp scener ur det vardagliga och viktiga händelser tagan
ur verkligheten.

 

SCENISK GESTALTNING: Handlar om hur teaterns uttrycksområden kommunicerar med publiken.
I ämnet ingår röst och rörelse och fysik teater.

FYSISKTEATER: I ställer för att använda många ord visar skådespelarna med kroppen
vad de tycker, tänker och känner. I fysisk teater är det kroppen som står för berättelsen i en förställning.

Där ingår även clownteknik som handlar om att våga var sann mot sig själv
och möta publiken här och nu. Att våga ta fram det lilla barnet inom sig, att
våga skratta åt sig själv och våga vara sann mot sina känslor inom sig. Att
vara sann mot sig själv och andra. Clownteknik är en speciell slags
improvisationsteknik som härstammar från Commedia dell´arte. Clownteknik är en
utmaning där gäller det att våga släppa på kontrollen och möta det som sker i
stunden. Att våga se livet från ett annat håll och våga kliva ut sin
trygghetszoon. Clown är ett ämne jag märkt är väldigt uppskattat och framför
allt för människor som har ett stort kontrollbehov eller som är osäkra på sig
själva och önskar att blir mer trygg med sig själv.

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Markan
Wendelsvägen 2
281 52 Hässleholm

Telefon 0451-26 71 38,
0451-26 71 39

Se kartalänk till annan webbplats

Din åsikt

Sociala medier

Facebook
Instagram ikon, klicka för att komma till Instagram.
Hässleholms Kommun